Kvantni analizator

Opis tretmana

Aparat za kvantnu analzu organizma za samo 1 minut. Najsavremenija tehnologija bazirana na kvantnoj magnetnoj rezonanci. Kvantna magnetna analiza je zasnovana na spoju više nauka: medicine, kvantne fizike, hemije, biologije, informacione tehnologije. Njen razvoj potpomognut razvojem kompjutera i njihove moći obrade podataka. Analiza je neinvazivna, bezbolnai obavlja se tako sto klijent u šaci drži sondu 1 minut.
Prema saznanjima kvantne fizike, svaki organizam je skup elektromagnetnih vibracija na koje negativno utiču razni faktori: stres, tragedije, zagađena sredina, neadekvantna i nepravilna ishrana, manjak fizičkih aktivnosti, izloženost velikom zračenju, jaki lekovi, i dr. Sve to se manifestuje na loše spavanje, slab ili pojačan apetit, neodređeni bolovi, česte promene raspoloženja, slabljenje otpornosti organizma, i imuniteta, česte prehlade, virusne infekcije , bezvoljnost i nedostatak energije.
Ovim aparatom se može dobiti analize, bez vađenja krvi, kompletna analiza stanja organizma, čak oko 40 parametara (funkcija kardiovaskularnog sistema, funkcija organa za varenje, jetre, pankreasa, bubrega, kože, mozga, endokrinog i imunog sistema). Krajni nalaz pokazuje i stanje vitamina, minerala, aminokiselina u organizmu.
U skladu sa dobijenim rezultatima analize dobijaju se osnovne preporuke za ishranu, fizičku aktivnost , i potrebni suplementi.
Rezultati testa kvantnom analizom su reference a ne dijagnoza , pa nalaz upućuje kojem specijalisti se treba javiti za postavljanje dijagnoze.
Aparat je potpuno bezbedan, bez kontraindikacija pa ga mogu koristiti svi, sem osoba sa metalnim implatatom i trudnice.

Kralja Milutina 47